söndag 9 maj 1982

Fredsdansen med Tunhems Lekare

FREDSDANSEN


Uppställning: Parvis i sluten ring med W-fattning
Musik: Ein bisschen Frieden
Koreografi: Birger Jörgensen  Maj 1982

DEL A                      RING                                                                                                Sångtext

Takt 1                      Steg på h framför v, steg på v fot åt v, steg på h fot                  Wie eine Blume am
                                  i kors bakom v, steg på v fot åt v
Takt 2                      Som takt 1 ovan                                                                             Winterbeginn und
Takt 3                      Två mjuka gångsteg åt v mot dansriktningen (h-v)                so wie ein Feuer im
Takt 4                      Ett fotombytessteg på h fot åt v                                                    eisigen Wind
Takt 5-8                  Som takt 1-4 fast på motsatt fot åt h (motsols)                         Wie eine Puppe,…Tag.. Dann

Takt 1-8                  Som takt 1.8 ovan.                                                                         seh´ich die Wolken, die …

Mellantakt.             K och D tar ett steg mot varandra på h fot.                               - - -  Ein

DEL B                      BYTE AV PARTNER   ( Börja på upptakt )

                                 ( K dansar snett fram åt v in mot ringens mitt och snett
                                 ut till nästa D. D dansar snett ut åt v och snett in åt h
                                 fram till nästa K.)

Takt 9                    Sidsteg snett fram åt v på v fot, steg på h fot bakom v                bisschen Frieden ein
                                sidsteg snett fram åt v på v fot, en liten gungning på                
                                v fot samtidigt som h fot föres i en båge snett fra och åt h.
Takt 10                 Sidsteg snett fram åt h på h fot, steg på v fot bakom h               bisschen Sonne für                                                              
                               sidsteg snett fram åt h på h fot, en liten gungning på
                               h fot samtidigt som v fot föres något framåt
                               ( K stannar innanför D och de tar dubbel handfattning )
Takt 11                 På två lugna (mjuka) gångsteg går paret ett halvt                     diese Erde, auf
                               varv medsols runt ( K har D något till h om sig )              
Takt 12                 K släpper D med sin v hand och fortsätter medsols                   der wir wohnen, ein
                               runt D på två gångsteg samtidigt som han för D ett
                               halvt varv motsols under h arm varefter paret åter
                               tar dubbel handfattning
Takt 13-16 +
         9 – 16          Takt 9-12 ovan upprepas 3 gånger.

MELLANTAKT
                              Med dubbel handfattning tar K och D ett steg mot
                              varandra på v fot och ett steg från varandra på h fot.
                              På ett v.steg vrider sig alla mot mitten och bildar
                              sluten ring med W.fattning                                                              _ _ _  Ich
     
DEL A                  RING


Takt 1-8              Som del A ovan, Obs endast en gång.                                             weiss, meine ,.,,,,,
                             Avsluta med ett steg mot varandra                                                  - - -  Ein

DEL B                  BYTE AV PARTNER

Takt 9-16 + 9-16     Som del B ovan                                                                             bisschen Frieden
                             fast avsluta med att på ett v-steg bida ring

DEL C                 Som del A ovan två gånger och avsluta med                                  Sing mit mir ein ….
                             4 gångsteg mot mitten varefter fötterna samlas och
                             de sammanhållna händerna sträckes uppåt


2 kommentarer:

  1. Vad roligt att se denna gamla filmen igen.

    SvaraRadera
  2. Trevligt att du startat upp detta arbete
    håm

    SvaraRadera